Bouwkundige brandbeveiliging

Bouwkundige brandbeveiligingBouwkundige brandbeveiliging

Meijs Brandpreventie BV is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van hoogwaardige brandwerende en -vertragende materialen en afdichtingen. Hieronder wordt verstaan zowel het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, het aanbrengen van coating tegen vuuruitbreiding, als ook het monteren van brandwerende vloeren of plafonds. Door deze brandwerende voorzieningen worden mensen en goederen beschermd tegen brand, rook en explosiegevaar. Meijs Brandpreventie BV beschikt over speciaal opgeleide monteurs die deze werkzaamheden door geheel Nederland kunnen uitvoeren.

Tevens worden door ons ingenieursbureau voor diverse opdrachtgevers inspecties uitgevoerd op bestaande doorvoeringen en afdichtingen. Advies op basis van een scan van een gebouw, project en/of object is daarmee een regulier onderdeel van Meijs Brandpreventie BV. Een specifieke inspectie welke ons ingenieursbureau uitvoert is die inzake de brandveiligheid van gevels. Het ministerie van BZK heeft bepaald dat gebouwen met een risicovolle gevelbekleding dienen onderzocht te worden op gevel bekleding als:

  • Een gebouw hoger is dan 20 meter en een woon- of logiesfunctie heeft.
  • Een gebouw hoger is dan 13 meter en een gezondheidszorgfunctie heeft met een bedgebied, een woonfunctie met zorg, een celfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.
Een dergelijk onderzoek kunnen wij uitvoeren conform de BZK risicotool en de NEN-EN 13501-1. In ons inspectierapport stellen wij dan een risicoprofiel op welke een globale risicoschatting geeft op de brandvoortplanting langs het buitenblad van de gevel. Meijs Brandpreventie BV is o.a. VCA gecertificeerd, en werkt met hoogwaardige brandwerende oplossingen voor gebouwen, kantoren, scholen, winkels, parkeergarages en andere brandgevoelige omgevingen. Deze producten en systemen voldoen aan (inter-) nationale regelgeving voor brandveiligheid. Onze mensen krijgen de Meijs Academy regelmatig onderricht op het gebied van productkennis en/of bouwbesluit regelgeving.


Afdichtingen en doorvoeren
Als de brandcompartimenten zijn gemaakt, worden de brandscheidingen vaak onderbroken door bijvoorbeeld kabelgoten, leidingen en verwarmingsbuizen. Allereerst wordt bekeken aan hoeveel minuten brandwerendheid de doorvoering moet voldoen (conform Bouwbesluit, of tot het rechtens verkregen niveau), vervolgens wordt naar een passende oplossing gezocht om met de juiste gecertificeerde producten optimaal af te dichten.

Na afloop van de werkzaamheden wordt middels een eigen ontwikkelde applicatie in een digitaal logboek, een sparingkaart gemaakt van elke afdichting. Daarin staan gegevens als: datum, locatie, type sparing, brandwerendheid etc. Ook wordt een foto aan de sparingkaart toegevoegd. Alle sparingen zijn op deze manier duidelijk geadministreerd. Dit logboek is online via ons webportal in te zien. Deze vorm van administratie kent vele voordelen voor ons en u als opdrachtgever.


Brandwerende betimmeringen
Plafonds en wanden dienen in sommige situaties een brandwerendheid van 30, 60 en 90 minuten te behalen. Indien het gaat om bijvoorbeeld een schachtvloer of wand dan voeren wij dit graag voor u uit. Uiteraard valt het brandwerend bekleden van staalconstructies tevens in de range van diensten. Meijs Brandbeveiliging BV adviseert hierin, en voert alles uit. Uiteraard uitsluitend uitgevoerd met gecertificeerde systemen en gespecialiseerde monteurs.


Staalcoating
Wanneer de situatie erom vraagt, of wanneer een betimmering niet kan of wenselijk wordt gevonden, in bijvoorbeeld een buiten situatie, biedt Meijs Brandbeveiliging BV tevens een oplossing in de vorm van staal coaten met een brandvertragende coating.

Brandkleppen / luchtbehandeling
Omdat ook de luchtbehandelingsinstallatie door brandcompartiment wanden en/of vloeren moeten worden afgedicht bieden wij de mogelijkheid om de planning en uitvoering van deze twee disciplines in één hand te houden. Vaak installeren wij al brandkleppen, maar we bieden de mogelijkheid om de complete lucht- ventilatie installatie aan te brengen. Uiteraard inclusief de brandpreventieve maatregelen. Faalkosten en /of dure terugloop zijn een zorg die wij compleet bij u als relatie weghalen. Een unieke interpretatie van oplossend meedenken met u als klant. We denken vanuit een brandwerende achtergrond, en kunnen vanaf tekening en / of ontwerp kostenbesparend rekening houden met verschillende facetten die we vaak in de praktijk tegenkomen.

Plafonds
Meijs Brandbeveiliging BV is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van brandwerende plafonds. Of de situatie nu vraagt om een 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerend plafond of dat de vloer is opgebouwd uit hout, staalplaatvloeren of beton. Meijs Brandbeveiliging BV heeft de kennis en kunde in huis om een advies op maat te geven voor uw specifieke situatie, en voert alles uit. Wij maken enkel gebruik van gecertifieerde systemen om uw project specifieke toepassing uit te voeren.


BZK-risicotool | Brandveiligheid gevels | Risicotool | Risicoprofiel | Globale risico inschatting | Inventarisatie | Onderzoek brandveiligheid gevel | Gevel en gebouw kenmerken | Brandtechnisch | Gebouwen 13 meter | Gebouwfunctie | Brandvoortplanting buitenblad | Geventileerde gevelspouw | Ministerie van BZK | Deskundig bureau brandveiligheid | NEN-EN 13501-1