Engineering

EngineeringMeijs Brandpreventie BV doet niet alleen de operationele uitvoering voor brandveilige applicaties. Wij voeren ook de hele engineering uit van het project. Daarmee zijn wij ook een partner in uw werkvoorbereiding.

Adviesrapport
Zo worden door ons ingenieursbureau voor diverse opdrachtgevers inspecties uitgevoerd op bestaande doorvoeringen en afdichtingen. Advies op basis van een scan van een gebouw, project en/of object is daarmee een regulier onderdeel van Meijs Brandpreventie BV. Ook maken wij voor opdrachtgevers nul-status metingen. Met het adviesrapport dat hier uit voortvloeiend wordt opgeleverd, heeft de opdrachtgever een goed overzicht van de status van het betreffende object. Tevens wordt vanuit dit adviesrapport advies gegeven over eventuele aanpassingen, welke producttoepassingen daarvoor nodig zijn, welke productcertificaten daarvoor gelden en wat de kosten zullen zijn.

Gevelinspecties
Op 14 juni 2017 kwamen bij een brand in de Grenfell Tower in London vele mensen om het leven. Een belangrijke oorzaak voor het hoge aantal slachtoffers lag in de snelle verspreiding van de brand via de gevel. Deze constatering heeft ook in Nederland tot vragen geleid over de brandveiligheid van gevels. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft daarop besloten dat gebouwen met risicovolle gevelbekleding onderzocht dienen te worden op brandveiligheid.

Bent u op zoek naar een erkende partij met kennis van zaken die een onderzoek kan doen naar de brandveiligheid van uw gevel? Meijs Brandpreventie BV kan u hier als gebouweigenaar bij helpen. Wij doen een onderzoek naar de brandveiligheid van de gevel aan de hand van de ‘’BZK-risicotol-Brandveiligheid-Gevel’’ van DGMR. Wij doen een onderzoek aan de hand van de bouwkundige tekeningen van het pand en een visueel onderzoek op locatie. Bij de fysieke inspectie wordt er gekeken naar de ligging van de vluchtroutes en de extra getroffen voorzieningen tegen brandverspreiding.

Aan de hand van de verzamelde gegevens schalen wij uw gebouw in een zogenaamde ‘’risico-categorie voor brandbare gevels’’. Als uw gebouw in de categorie groen/geel valt zijn er geen vervolgstappen nodig. Als uw gebouw in de categorie oranje/rood valt, zijn er vervolgstappen benodigd. Ook daarbij kan Meijs Brandpreventie BV u assisteren.Tekenen
Onze engineering is gewend te tekenen in Revit en zo als partner mee te werken in een ontwerpfase. Waar de uitvoering van brandveiligheid vaak in een late fase van een project plaatsvind, zijn wij dus regelmatig in een vroege fase al aan boord bij een project. Door in een ontwerpfase mee te werken zijn wij bewezen in staat om efficiency te bewerkstelligen in de uitvoeringsfase. Vanzelfsprekend kunnen wij meedraaien in uw BIM proces.

Hoofd draagconstructies
Voor ieder gebouw is de hoofd draagconstructie een belangrijk onderdeel. Na bepaling van de constructie en de daarbij behorende brandwerende eisen, kunnen wij een ontwerp maken van de brandwerende toepassingen. Uiteraard kan ons advies meegenomen worden in het totale ontwerp.

Compartimentering
Panden worden in de ontwerpfase verdeeld in compartimenten. Vanuit het ontwerp worden de brandscheidingen aangegeven aan de hand van de bepaling van deze compartimenten. Deze bepalingen zullen nodig zijn voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Vanuit onze engineering kunnen wij zorg dragen voor het bepalen van deze compartimentering. Uiteraard zal deze zijn volgens de normering van de geldende wet- en regelgeving.