Inspectie en advies

Inspectie en adviesInspectie en advies

De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de brandveiligheid van zijn eigendom. Bevoegd gezag kan status hiervan komen keuren. Er worden door ons ingenieursbureau voor diverse opdrachtgevers inspecties uitgevoerd op de brandveilige status van een pand. Hiervan brengen wij uiteraard een adviesrapport uit. Advies op basis van een scan van een gebouw, project en/of object is daarmee een regulier onderdeel van Meijs Brandpreventie BV.

Een specifieke inspectie welke ons ingenieursbureau uitvoert is die inzake de brandveiligheid van gevels. Het ministerie van BZK heeft bepaald dat gebouwen met een risicovolle gevelbekleding dienen onderzocht te worden op gevel bekleding als:

  • Een gebouw hoger is dan 20 meter en een woon- of logiesfunctie heeft.
  • Een gebouw hoger is dan 13 meter en een gezondheidszorgfunctie heeft met een bedgebied, een woonfunctie met zorg, een celfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied. Een dergelijk onderzoek kunnen wij uitvoeren conform de BZK risicotool en de NEN-EN 13501-1. In ons inspectierapport stellen wij dan een risicoprofiel op welke een globale risicoschatting geeft op de brandvoortplanting langs het buitenblad van de gevel.
Meijs Brandpreventie BV is VCA, ISO9001, ISO14001 en CO2 gecertificeerd, en werkt met hoogwaardige brandwerende oplossingen voor gebouwen, kantoren, scholen, winkels, parkeergarages en andere brandgevoelige omgevingen. Deze producten en systemen voldoen aan (inter-) nationale regelgeving voor brandveiligheid. Onze mensen krijgen regelmatig onderricht op het gebied van productkennis en/of bouwbesluit regelgeving. Door onze eigen Meijs Academy is dit verzekerd van een hoogwaardig niveau.