Milieu

MilieuKetensamenwerking
Door samenwerkingsverbanden te zoeken in allianties als Cirkelstad, proberen wij te werken aan duurzaamheid. Hierin hebben wij inmiddels ruim 15 jaar ervaring. Daarbij hanteren wij twee aandachtsvelden: geen afval en geen uitval.

Door samenwerking te zoeken co-partners en scholen (veel stageplekken), proberen wij te werken aan nieuwe innovaties. Hierdoor bereiken wij een efficiency waar opdrachtgevers van profiteren. Voorbeelden zijn onze integratie in het ontwerpproces, de automatisering van de werkvoorbereiding en ons digitale logboek.

Door samenwerking met leveranciers, proberen wij te werken aan kwaliteitsverbetering van producten en verhoging van duurzaamheid en circulariteit van de producten.

ISO 14001
Meijs Brandpreventie bezit het ISO 14001 certificaat. Dit certificaat geeft weer dat wij milieu als onderwerp in ons beleid hebben. Belangrijker is natuurlijk dat de uitvoering van dit beleid garandeert dat wij op dit punt, ieder jaar weer progressie boeken. Wij doen dit door al ons materiaal te recyclen, CO2 emissies te reduceren en via betere energiebronnen en energiehergebruik.

CO2 certificaat
Specifiek voor het reduceren van onze CO2 emissie hebben wij ons CO2 certificaat behaald in trede 3. Wij willen transparant zijn in de maatregelen welke wij nemen om onze CO2 reductie doeleinden te behalen. Daarom publiceren wij ons energiemanagementplan. Daarnaast willen wij ook onze planning publiceren waarin de maatregelen staan welke wij nemen om de CO2 uitstoot te reduceren. Naast deze twee zaken zullen wij op reguliere basis een management review publiceren, zodat u ook daadwerkelijk kunt zien waar wij staan. Rapportages kunt u vinden onder het kopje “CO2 prestatieladder”.