Nieuws

Een nieuw bedrijf

Januari 2021
Jarenlange ervaring en toch is dit een nieuwe start. Vanuit de Vis Groep is per 1 januari 2021, Vis Passieve Brandbeveiliging BV verkocht aan Marcel van der Meijs die al jarenlang leiding gaf aan dit bedrijf.

Met Meijs Brandpreventie BV gaat het bedrijf doorgezet en uitgebouwd worden. Waar alles al gedaan wordt op het gebied van bouwkundige brandpreventie, zal nu een eerste stap gemaakt worden naar de installatietechnische kant van brandpreventie. U moet daarbij denken aan sprinklers en brandmeldinstallaties. Daarnaast zal het uitbouwen van het ingenieursbureau een voornaam aandachtspunt zijn voor de komende periode.